Graafinen suunnittelu

Logot ja yritysilme

Yrityksen logo on tärkeä identiteetin elementti. Hyvä logo antaa ammattimaisen vaikutelman ja jää mieleen sekä on osa yrityksen viestintää yhdessä yrityksen visuaalisen ilmeen kanssa.

Teen logoja ja suunnittelen yritysilmeitä. 

Infografiikka

Infografiikka on kuvallista viestintää, joka auttaa lukijaa ymmärtämään ja hahmottamaan viestin ja kokonaisuuden paremmin.